UTTAR PRADESH, Faizabad, Ambedkar Nagar, Jalalpur, India - Postal (PIN) codes

Showing 1-20 of 47 items.

Ajmalpur B.O (224139)

Pincode: 224139
Office name: Ajmalpur B.O
State: UTTAR PRADESH
District (City): Ambedkar Nagar
Division: Faizabad
Tehsil: Jalalpur

Ambarpur B.O (224149)

Pincode: 224149
Office name: Ambarpur B.O
State: UTTAR PRADESH
District (City): Ambedkar Nagar
Division: Faizabad
Tehsil: Jalalpur

Ashrafpur Majhagawan B.O (224149)

Pincode: 224149
Office name: Ashrafpur Majhagawan B.O
State: UTTAR PRADESH
District (City): Ambedkar Nagar
Division: Faizabad
Tehsil: Jalalpur

Bishambharpur B.O (224139)

Pincode: 224139
Office name: Bishambharpur B.O
State: UTTAR PRADESH
District (City): Ambedkar Nagar
Division: Faizabad
Tehsil: Jalalpur

Daulatabad B.O (224149)

Pincode: 224149
Office name: Daulatabad B.O
State: UTTAR PRADESH
District (City): Ambedkar Nagar
Division: Faizabad
Tehsil: Jalalpur

Kalepur Mahuwal B.O (224159)

Pincode: 224159
Office name: Kalepur Mahuwal B.O
State: UTTAR PRADESH
District (City): Ambedkar Nagar
Division: Faizabad
Tehsil: Jalalpur

Majgaon B.O (224183)

Pincode: 224183
Office name: Majgaon B.O
State: UTTAR PRADESH
District (City): Ambedkar Nagar
Division: Faizabad
Tehsil: Jalalpur

Pethia B.O (224149)

Pincode: 224149
Office name: Pethia B.O
State: UTTAR PRADESH
District (City): Ambedkar Nagar
Division: Faizabad
Tehsil: Jalalpur

Sheopal B.O (224149)

Pincode: 224149
Office name: Sheopal B.O
State: UTTAR PRADESH
District (City): Ambedkar Nagar
Division: Faizabad
Tehsil: Jalalpur

Bhaukuwan B.O (224149)

Pincode: 224149
Office name: Bhaukuwan B.O
State: UTTAR PRADESH
District (City): Ambedkar Nagar
Division: Faizabad
Tehsil: Jalalpur

Mathia B.O (224149)

Pincode: 224149
Office name: Mathia B.O
State: UTTAR PRADESH
District (City): Ambedkar Nagar
Division: Faizabad
Tehsil: Jalalpur

Rajepur Kopa B.O (224149)

Pincode: 224149
Office name: Rajepur Kopa B.O
State: UTTAR PRADESH
District (City): Ambedkar Nagar
Division: Faizabad
Tehsil: Jalalpur

Arai B.O (224149)

Pincode: 224149
Office name: Arai B.O
State: UTTAR PRADESH
District (City): Ambedkar Nagar
Division: Faizabad
Tehsil: Jalalpur

Baragaon Sheikhpur B.O (224149)

Pincode: 224149
Office name: Baragaon Sheikhpur B.O
State: UTTAR PRADESH
District (City): Ambedkar Nagar
Division: Faizabad
Tehsil: Jalalpur

Deeh Bhilon B.O (224139)

Pincode: 224139
Office name: Deeh Bhilon B.O
State: UTTAR PRADESH
District (City): Ambedkar Nagar
Division: Faizabad
Tehsil: Jalalpur

Fatehpur B.O (224149)

Pincode: 224149
Office name: Fatehpur B.O
State: UTTAR PRADESH
District (City): Ambedkar Nagar
Division: Faizabad
Tehsil: Jalalpur

Ismailpur Tahepur B.O (224149)

Pincode: 224149
Office name: Ismailpur Tahepur B.O
State: UTTAR PRADESH
District (City): Ambedkar Nagar
Division: Faizabad
Tehsil: Jalalpur

Jalalpur S.O (Ambedkar Nagar) (224149)

Pincode: 224149
Office name: Jalalpur S.O (Ambedkar Nagar)
State: UTTAR PRADESH
District (City): Ambedkar Nagar
Division: Faizabad
Tehsil: Jalalpur

Larpur B.O (224186)

Pincode: 224186
Office name: Larpur B.O
State: UTTAR PRADESH
District (City): Ambedkar Nagar
Division: Faizabad
Tehsil: Jalalpur

Machhiligaon B.O (224186)

Pincode: 224186
Office name: Machhiligaon B.O
State: UTTAR PRADESH
District (City): Ambedkar Nagar
Division: Faizabad
Tehsil: Jalalpur