Postal code "11732", Ukraine

found 7 records

State:
Zhytomyrska
Settlement:
Kalynivka
District:
Novohrad-Volynskyi
Street:
street Pivdenna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24
Post Office:
Povchine Jitomirskoi
State:
Zhytomyrska
Settlement:
Kalynivka
District:
Novohrad-Volynskyi
Street:
street Promyslova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,8,11,12,14
Post Office:
Povchine Jitomirskoi
State:
Zhytomyrska
Settlement:
Kalynivka
District:
Novohrad-Volynskyi
Street:
street Shkilna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7
Post Office:
Povchine Jitomirskoi
State:
Zhytomyrska
Settlement:
Kalynivka
District:
Novohrad-Volynskyi
Street:
street Zarichna
Numbers:
2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38, 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52
Post Office:
Povchine Jitomirskoi
State:
Zhytomyrska
Settlement:
Kalynivka
District:
Novohrad-Volynskyi
Street:
street Travneva
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
Post Office:
Povchine Jitomirskoi
State:
Zhytomyrska
Settlement:
Kalynivka
District:
Novohrad-Volynskyi
Street:
street Polova
Numbers:
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20
Post Office:
Povchine Jitomirskoi