Postal code "12245"

found 10 records

State:
Zhytomyrska
Settlement:
Lutivka
District:
Radomyshlskyi
Street:
street Hirska
Numbers:
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37
Post Office:
Radomysh 1
Post Office postcode:
12201
State:
Zhytomyrska
Settlement:
Lutivka
District:
Radomyshlskyi
Street:
street 9-ho Sichnia
Numbers:
7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77
Post Office:
Radomysh 1
Post Office postcode:
12201
State:
Zhytomyrska
Settlement:
Lutivka
District:
Radomyshlskyi
Street:
street Naberezhna
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Post Office:
Radomysh 1
Post Office postcode:
12201
State:
Zhytomyrska
Settlement:
Lutivka
District:
Radomyshlskyi
Street:
street Kupalna
Numbers:
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
Post Office:
Radomysh 1
Post Office postcode:
12201
State:
Zhytomyrska
Settlement:
Lutivka
District:
Radomyshlskyi
Street:
street Sadova
Numbers:
2, 3
Post Office:
Radomysh 1
Post Office postcode:
12201
State:
Zhytomyrska
Settlement:
Lutivka
District:
Radomyshlskyi
Street:
lane Bazarnyi
Numbers:
2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Post Office:
Radomysh 1
Post Office postcode:
12201
State:
Zhytomyrska
Settlement:
Lutivka
District:
Radomyshlskyi
Street:
street Shkilna
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Post Office:
Radomysh 1
Post Office postcode:
12201
State:
Zhytomyrska
Settlement:
Lutivka
District:
Radomyshlskyi
Street:
lane Lymanskyi
Numbers:
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Post Office:
Radomysh 1
Post Office postcode:
12201
State:
Zhytomyrska
Settlement:
Lutivka
District:
Radomyshlskyi
Street:
lane Shkilnyi
Numbers:
4, 5, 6, 7, 8, 9
Post Office:
Radomysh 1
Post Office postcode:
12201

Post Office

Name:
ЦВПЗ Радомишль 1
Region:
Житомирська
District:
Радомишльський
Settlement:
Радомишль
Address:
майдан Соборний, 14
Telephone:
(04132) 4-23-70

Show on map