Postal code "92521", Ukraine

found 10 records

State:
Luhanska
Settlement:
Shelestivka
District:
Milovskyi
Street:
lane Chervonyi kut
Numbers:
1,2
Post Office:
Peresuvne viddilennia poshtovogo zviazku № 3
State:
Luhanska
Settlement:
Shelestivka
District:
Milovskyi
Street:
lane Radianskyi
Numbers:
1,2,3,4,5,6
Post Office:
Peresuvne viddilennia poshtovogo zviazku № 3
State:
Luhanska
Settlement:
Shelestivka
District:
Milovskyi
Street:
street Skhidna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
Post Office:
Peresuvne viddilennia poshtovogo zviazku № 3
State:
Luhanska
Settlement:
Shelestivka
District:
Milovskyi
Street:
street Kalinina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
Post Office:
Peresuvne viddilennia poshtovogo zviazku № 3
State:
Luhanska
Settlement:
Shelestivka
District:
Milovskyi
Street:
street Kotovskoho
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9
Post Office:
Peresuvne viddilennia poshtovogo zviazku № 3
State:
Luhanska
Settlement:
Shelestivka
District:
Milovskyi
Street:
street Prydorozhnia
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8
Post Office:
Peresuvne viddilennia poshtovogo zviazku № 3
State:
Luhanska
Settlement:
Shelestivka
District:
Milovskyi
Street:
street Radianska
Numbers:
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
Post Office:
Peresuvne viddilennia poshtovogo zviazku № 3
State:
Luhanska
Settlement:
Shelestivka
District:
Milovskyi
Street:
street Tsentralna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
Post Office:
Peresuvne viddilennia poshtovogo zviazku № 3
State:
Luhanska
Settlement:
Shelestivka
District:
Milovskyi
Street:
street Rannia Zoria
Numbers:
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Post Office:
Peresuvne viddilennia poshtovogo zviazku № 3