Postal code "97345", Ukraine

found 119 records

State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Brativ Stoianovykh
Numbers:
71,73,75,77,78,78A,79,80,81,81A,82,83,84,85,86,87,88/1,88/2,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,130,132,134,136,138,140,142,2,3,3A,4,6,7,8,9,10,10A,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,21A,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,63/2,65,67,68,70,72,74,76,150,152,154,156,158
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Karla Libknekhta
Numbers:
28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,1,3,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,27
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Lenina
Numbers:
117,119,121,123,125,127,129,131,133,135,137,139,141,143,145,147,149,151,153,155,157,159,161,163,165,167,169,171,173,175,177,179,181,183,185,187,189,191,193,195,197,199,201,203,205,207,209,211,213,77,79,81,83,85,87,89,91,93,93/1,93/2,95,97,99,101,103,105,107,109,111,113,115,20,22,24,26,28,30,46,48,50,52,54,56,58,60,62,1A,1B,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,21,23,25,27,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,63/1,63/2,65,66,66A,67,69,71,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104,106,108,110,112,114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,134
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Svobody
Numbers:
3,5,7,9,11,13,15,17,2,4,6,8,10,12/1,12/2,14,16,18,20,22,24,25,27,29,30,31,33,35,37,39,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Suvorova
Numbers:
52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,95,96,97,99,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,121,123,125,127,129,131,133,135,3,5,7,7A,9,11,13,14,15,16,17,18,19, 20/1,20/2,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,55,57,59,61,63,65,114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,134,136,138,137,139,141,143,145,147,149,151,153
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street 13 Kvitnia
Numbers:
1,2,3,18,20,22,24,26,28,30,32,44,46,48,50,2,4,6,8
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Horkoho
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,32,34,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,55
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Internatsionalna
Numbers:
1,3,5,2,4,6,8,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,100,102,104,106,108,110,112,114,116
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Krymska
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,33,35,36,37,38,40,42,44A
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Pavla Larishkina
Numbers:
1,1A,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,21A,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Lisna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,29,31,33,35,37,28,30,32,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Lunacharskoho
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18,20,22,24,26
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Pushkina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Soniachna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Brativ Stoianovykh
Numbers:
71,73,75,77,78,78A,79,80,81,81A,82,83,84,85,86,87,88/1,88/2,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,130,132,134,136,138,140,142,2,3,3A,4,6,7,8,9,10,10A,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,21A,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,63/2,65,67,68,70,72,74,76,150,152,154,156,158
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Vorovskoho
Numbers:
2,3,4,5,6,7,8,10,11
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Hrina
Numbers:
1,3,5,7A,7B,9,10,11A,11B,11V,11G,12,14,15,16,17,18,18A,20,22,24,26,28,30,32,34,34A,36,38,38/1,38/2,40,42/1,42/2,42A,44
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Zhovtneva
Numbers:
71,73,75,77,79/1,79/2,81,81/1,81/2,83,85,87,89,89A,91,93,95,97,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,121,123,125,127,129,131,133,135,137,139,141/1,141/2,143,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,13A,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25/1,25/2, 26,27/1,27/2,28,30,32,32/1,32/2,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53/1,53/2,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,72,74,76,78,80,80A,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,104,106,108,110,112,114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,134,136,138,140,142,144/1,144/2,145,147,149,151,153,148,150,152,154,156,158,160,162
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Kalinina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,8/1,8/2,9,11,12,13,14,15,16,16A,16B,17,18,19,21,26,28,30,32,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,75
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Karla Libknekhta
Numbers:
28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,1,3,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,27
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Krupskoi
Numbers:
16/1,16/2,16/3,16/4,18,20,24,26,28,30,3,4,4A,5,6,7,8,9,10,11/1,11/2,12,14,16/4,19,21,23,25,27,29,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Lenina
Numbers:
117,119,121,123,125,127,129,131,133,135,137,139,141,143,145,147,149,151,153,155,157,159,161,163,165,167,169,171,173,175,177,179,181,183,185,187,189,191,193,195,197,199,201,203,205,207,209,211,213,77,79,81,83,85,87,89,91,93,93/1,93/2,95,97,99,101,103,105,107,109,111,113,115,20,22,24,26,28,30,46,48,50,52,54,56,58,60,62,1A,1B,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,21,23,25,27,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,63/1,63/2,65,66,66A,67,69,71,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104,106,108,110,112,114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,134
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Ostrovskoho
Numbers:
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,22,24,26,28,30
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Partyzanska
Numbers:
2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,15/1,15/2,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,29/1,29/2,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,50,52,54,54/1,54/2
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Proletarska
Numbers:
1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Radianska
Numbers:
3,4,7,8,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Richna
Numbers:
6,8,10,12,14,2
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Sverdlova
Numbers:
1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18/1,18/2,19,21,21/1,21/2,23
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Svobody
Numbers:
3,5,7,9,11,13,15,17,2,4,6,8,10,12/1,12/2,14,16,18,20,22,24,25,27,29,30,31,33,35,37,39,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Suvorova
Numbers:
52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,95,96,97,99,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,121,123,125,127,129,131,133,135,3,5,7,7A,9,11,13,14,15,16,17,18,19, 20/1,20/2,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,55,57,59,61,63,65,114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,134,136,138,137,139,141,143,145,147,149,151,153
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Shevchenka
Numbers:
1,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
lane Zhovtnevyi
Numbers:
2
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
lane Sverdlova
Numbers:
3,4
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Kalinina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,8/1,8/2,9,11,12,13,14,15,16,16A,16B,17,18,19,21,26,28,30,32,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,75
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Lenina
Numbers:
117,119,121,123,125,127,129,131,133,135,137,139,141,143,145,147,149,151,153,155,157,159,161,163,165,167,169,171,173,175,177,179,181,183,185,187,189,191,193,195,197,199,201,203,205,207,209,211,213,77,79,81,83,85,87,89,91,93,93/1,93/2,95,97,99,101,103,105,107,109,111,113,115,20,22,24,26,28,30,46,48,50,52,54,56,58,60,62,1A,1B,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,21,23,25,27,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,63/1,63/2,65,66,66A,67,69,71,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104,106,108,110,112,114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,134
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Radianska
Numbers:
3,4,7,8,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street 8 Bereznia
Numbers:
3,5,7,9,11,13,15
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Alime Abdennanovoi
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Haharina
Numbers:
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,46,48,50,52,54,56
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Hasprynskoho
Numbers:
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,74,76
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Heorhiivska
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Hirska
Numbers:
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Kirova
Numbers:
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Kholoda
Numbers:
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Chapaieva
Numbers:
28,30,32,34,36,38,40,42,50,50A,50B,51,52,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,121,123,125,127,129,131,133,135,137,139,141,145,147,149,151,153,155,,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,20A,22,21,23,25,27
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
lane Chapaieva
Numbers:
2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Yany Dunia
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,36
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Pavla Kosenka
Numbers:
8,10,12,14,15,16,17,3,5
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Kotovskoho
Numbers:
4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Krasyva
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Krasnoarmiiska
Numbers:
2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,65,67
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Livanskoho
Numbers:
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22,24
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
lane Livanskoho
Numbers:
2,4,6,8,10
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Luhova
Numbers:
2,4,5,6,8
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Mozhzhevelova
Numbers:
3
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Poliny Osypenko
Numbers:
2,3,4,5,6,7,9,11,13,8,10,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,106,108,110,112,114,116,118,120
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Peremohy
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20,22,24,26,28,30
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
lane Peremohy
Numbers:
4,6,8,10
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Rozy Liuksemburh
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,18,104,106,108,110,112,114,116,13,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81A,82,84,85,86,88,90,92,94,96,98,100,102
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Sadova
Numbers:
3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,37
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Stamova
Numbers:
39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Tykha
Numbers:
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Travneva
Numbers:
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,46,48,50,52,54,56
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Frunze
Numbers:
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Khalturina
Numbers:
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Komuny
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,43,45,47,49,51
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Krupskoi
Numbers:
16/1,16/2,16/3,16/4,18,20,24,26,28,30,3,4,4A,5,6,7,8,9,10,11/1,11/2,12,14,16/4,19,21,23,25,27,29,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Lenina
Numbers:
117,119,121,123,125,127,129,131,133,135,137,139,141,143,145,147,149,151,153,155,157,159,161,163,165,167,169,171,173,175,177,179,181,183,185,187,189,191,193,195,197,199,201,203,205,207,209,211,213,77,79,81,83,85,87,89,91,93,93/1,93/2,95,97,99,101,103,105,107,109,111,113,115,20,22,24,26,28,30,46,48,50,52,54,56,58,60,62,1A,1B,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,21,23,25,27,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,63/1,63/2,65,66,66A,67,69,71,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104,106,108,110,112,114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,134
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Richna
Numbers:
6,8,10,12,14,2
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Stamova
Numbers:
39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street 2-a Dachna
Numbers:
1,2,3,4,5
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Vynohradna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
cul-de-sac Dachnyi
Numbers:
2,4,6,8,10,12
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
lane Dachnyi
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
lane Korotkyi
Numbers:
3,5
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Krestianska
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Lohvinova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,43
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
lane Lohvinova
Numbers:
5,7,8,9,10,11,12
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
lane Pionerskyi
Numbers:
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Spartaka
Numbers:
2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,37,39,41
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Fontanna
Numbers:
3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
square Chervona
Numbers:
1,2
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Dachna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Svobody
Numbers:
3,5,7,9,11,13,15,17,2,4,6,8,10,12/1,12/2,14,16,18,20,22,24,25,27,29,30,31,33,35,37,39,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street 13 Kvitnia
Numbers:
1,2,3,18,20,22,24,26,28,30,32,44,46,48,50,2,4,6,8
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Horkoho
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,32,34,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,55
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Krymska
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,33,35,36,37,38,40,42,44A
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Lisna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,29,31,33,35,37,28,30,32,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Chapaieva
Numbers:
28,30,32,34,36,38,40,42,50,50A,50B,51,52,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,121,123,125,127,129,131,133,135,137,139,141,145,147,149,151,153,155,,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,20A,22,21,23,25,27
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Pavla Kosenka
Numbers:
8,10,12,14,15,16,17,3,5
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Poliny Osypenko
Numbers:
2,3,4,5,6,7,9,11,13,8,10,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,106,108,110,112,114,116,118,120
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Rozy Liuksemburh
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,18,104,106,108,110,112,114,116,13,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81A,82,84,85,86,88,90,92,94,96,98,100,102
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street 12 Kvitnia
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,111,113,115,117
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Vanieieva
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,21
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
quarter Budivelnykiv
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,10,12,13,14
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Kalynina
Numbers:
29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Brativ Stoianovykh
Numbers:
71,73,75,77,78,78A,79,80,81,81A,82,83,84,85,86,87,88/1,88/2,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,130,132,134,136,138,140,142,2,3,3A,4,6,7,8,9,10,10A,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,21A,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,63/2,65,67,68,70,72,74,76,150,152,154,156,158
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Zhovtneva
Numbers:
71,73,75,77,79/1,79/2,81,81/1,81/2,83,85,87,89,89A,91,93,95,97,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,121,123,125,127,129,131,133,135,137,139,141/1,141/2,143,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,13A,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25/1,25/2, 26,27/1,27/2,28,30,32,32/1,32/2,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53/1,53/2,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,72,74,76,78,80,80A,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,104,106,108,110,112,114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,134,136,138,140,142,144/1,144/2,145,147,149,151,153,148,150,152,154,156,158,160,162
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Kalinina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,8/1,8/2,9,11,12,13,14,15,16,16A,16B,17,18,19,21,26,28,30,32,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,75
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Lenina
Numbers:
117,119,121,123,125,127,129,131,133,135,137,139,141,143,145,147,149,151,153,155,157,159,161,163,165,167,169,171,173,175,177,179,181,183,185,187,189,191,193,195,197,199,201,203,205,207,209,211,213,77,79,81,83,85,87,89,91,93,93/1,93/2,95,97,99,101,103,105,107,109,111,113,115,20,22,24,26,28,30,46,48,50,52,54,56,58,60,62,1A,1B,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,21,23,25,27,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,63/1,63/2,65,66,66A,67,69,71,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104,106,108,110,112,114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,134
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Suvorova
Numbers:
52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,95,96,97,99,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,121,123,125,127,129,131,133,135,3,5,7,7A,9,11,13,14,15,16,17,18,19, 20/1,20/2,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,55,57,59,61,63,65,114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,134,136,138,137,139,141,143,145,147,149,151,153
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street 13 Kvitnia
Numbers:
1,2,3,18,20,22,24,26,28,30,32,44,46,48,50,2,4,6,8
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Internatsionalna
Numbers:
1,3,5,2,4,6,8,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,100,102,104,106,108,110,112,114,116
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Rozy Liuksemburh
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,18,104,106,108,110,112,114,116,13,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81A,82,84,85,86,88,90,92,94,96,98,100,102
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
lane 1-i
Numbers:
1,2,3,4,5,6A,7,9,11
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Ayrhul
Numbers:
1,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,72
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
quarter Budivelnykiv
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,10,12,13,14
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Davydova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,69,71,73,75,77,79
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Mustafaieva
Numbers:
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Pivdenna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,17,19,21
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Pivnichna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11A,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,42,44
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Pionerska
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,49,51,53,55,57,59,60,62,63,65
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Yuvileina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
street Mykoly Amosova
Numbers:
1
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
lane 2-i
Numbers:
1,1/1,3,4A,4B
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
lane 3-i
Numbers:
3/1,3/3,3/4,3/5,3/6
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
lane 5-i
Numbers:
2,2A,6,8
Post Office:
Staryi Krym
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Staryi Krym
District:
Kirovskyi
Street:
lane 6-i
Numbers:
1
Post Office:
Staryi Krym