Postal codes of Avtonomna Respublika Krym, Kistochkivka, street Pryrichna

Showing 1-2 of 2 items.

97150

Settlement: Kistochkivka
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Nyzhnohirskyi
Numbers: 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

97150

Settlement: Kistochkivka
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Nyzhnohirskyi
Numbers: 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12