Postal codes of Avtonomna Respublika Krym, Poltavka, street Fedorova

Showing 1-1 of 1 item.

97036

Settlement: Poltavka
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Krasnohvardiiskyi
Street: street Fedorova
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48