Postcodes on lane Chekhova, Prymorskyi, Avtonomna Respublika Krym

Showing 1-10 of 10 items.

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: lane Chekhova
Numbers: 3/1, 3/2, 4, 5, 7, 9, 11, 15

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: street Chekhova
Numbers: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 15

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: lane Zavodskyi
Numbers: 3, 4, 5

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: lane Stepovii
Numbers: 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: lane Kerchenskyi
Numbers: 1, 2, 5, 6, 7, 7A

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: lane Chervonyi
Numbers: 1, 4, 5, 6, 7, 7/1, 7A, 8, 10, 14, 24

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: lane Robochyi
Numbers: 1, 2, 4, 6, 7, 8/1, 8/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: street Druzhby
Numbers: 2, 4, 5, 6, 8, 8A, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 16

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: street Lenina
Numbers: 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 35/1, 36, 37, 38, 41, 49, 50, 51, 52/1, 52/2, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 79

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: street Prorezna
Numbers: 3, 4, 6