Postal codes of Avtonomna Respublika Krym, Prymorskyi, street Chernihovska

Showing 1-1 of 1 item.

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Feodosiia
Numbers: 1,2,2/1,3,4,5,6,6/1,7,7A,8,8/1,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,25/2