Postcodes on street Chernihovska, Prymorskyi, Avtonomna Respublika Krym

Showing 1-10 of 10 items.

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: street Chernihovska
Numbers: 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 7A, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/2

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: street Druzhby
Numbers: 2, 4, 5, 6, 8, 8A, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 16

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: street Lenina
Numbers: 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 35/1, 36, 37, 38, 41, 49, 50, 51, 52/1, 52/2, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 79

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: street Prorezna
Numbers: 3, 4, 6

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: street Maiakovskoho
Numbers: 1, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 24, 33, 34, 35, 37, 39

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: street Haidara
Numbers: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 23A, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 36A, 38, 40, 41

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: street Sportyvna
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: street Feodosiiska
Numbers: 2, 4, 6, 9A, 11A, 13A, 15A

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: street Vanina
Numbers: 1, 3

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: street Pryozerna
Numbers: 1, 1A, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15