Postcodes on street Kerchenska, Prymorskyi, Avtonomna Respublika Krym

Showing 1-10 of 10 items.

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: street Kerchenska
Numbers: 38, 40, 42, 44, 48, 50, 54, 56, 61, 62, 63, 65, 73, 75, 79, 81, 56, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 89A, 89B, 91, 93, 95, 95A, 97, 97A, 99, 99A, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 119A, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: street Avdet
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: street Vysokovoltna
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: street Koktebelska
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: street Skifska
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: street Teifuka
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: street Chernihovska
Numbers: 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 7A, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/2

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: street Chernomorska
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: street Radianska
Numbers: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: street Tupikova
Numbers: 5, 14, 16, 17, 18, 22, 24