Postal codes of Avtonomna Respublika Krym, Prymorskyi, street Radianska

Showing 1-2 of 2 items.

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Feodosiia
Numbers: 1,2,3,4,6,8,10,12,14,16,5,7,9,11,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,33,34,35,36,38,40,42,44,46

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Feodosiia
Numbers: 1,2,3,4,6,8,10,12,14,16,5,7,9,11,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,33,34,35,36,38,40,42,44,46