Postal codes of Avtonomna Respublika Krym, Prymorskyi, street Savchenkova

Showing 1-2 of 2 items.

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Feodosiia
Numbers: 1,3,5,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,6,7,8,9,11,12,13,14,15

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Feodosiia
Numbers: 1,3,5,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,6,7,8,9,11,12,13,14,15