Postal codes of Avtonomna Respublika Krym, Prymorskyi, street Seitvelieva

Showing 1-1 of 1 item.

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Feodosiia
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14