Postal codes of Khmelnytska, Velyka Borovytsia

Showing 1-6 of 6 items.

30211

Settlement: Velyka Borovytsia
State: Khmelnytska Khmelnytska
Area: Bilohirskyi
Street: lane Sadovyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

30211

Settlement: Velyka Borovytsia
State: Khmelnytska Khmelnytska
Area: Bilohirskyi
Street: square Narodna
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

30211

Settlement: Velyka Borovytsia
State: Khmelnytska Khmelnytska
Area: Bilohirskyi
Street: street Hirska
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

30211

Settlement: Velyka Borovytsia
State: Khmelnytska Khmelnytska
Area: Bilohirskyi
Street: street Medova
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

30211

Settlement: Velyka Borovytsia
State: Khmelnytska Khmelnytska
Area: Bilohirskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

30211

Settlement: Velyka Borovytsia
State: Khmelnytska Khmelnytska
Area: Bilohirskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40