Postal codes of Poltavska, Olefirivka

Showing 1-6 of 6 items.

39703

Settlement: Olefirivka
State: Poltavska Poltavska
Area: Kremenchutskyi
Street: lane Klenovyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

39703

Settlement: Olefirivka
State: Poltavska Poltavska
Area: Kremenchutskyi
Street: lane Novyi
Numbers: 1

39703

Settlement: Olefirivka
State: Poltavska Poltavska
Area: Kremenchutskyi
Street: street Berehova
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

37642

Settlement: Olefirivka
State: Poltavska Poltavska
Area: Myrhorodskyi
Street: street Hoholia
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 24

39703

Settlement: Olefirivka
State: Poltavska Poltavska
Area: Kremenchutskyi
Street: street Luhova
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

37642

Settlement: Olefirivka
State: Poltavska Poltavska
Area: Myrhorodskyi
Numbers: 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60