Postal codes of Poltavska, Oleksandrivka Druha

Showing 1-7 of 7 items.

39150

Settlement: Oleksandrivka Druha
State: Poltavska Poltavska
Area: Kozelshchynskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4

39150

Settlement: Oleksandrivka Druha
State: Poltavska Poltavska
Area: Kozelshchynskyi
Street: lane Pivdennyi
Numbers: 1, 2, 3, 4

39150

Settlement: Oleksandrivka Druha
State: Poltavska Poltavska
Area: Kozelshchynskyi
Street: lane Polovyi
Numbers: 1, 3, 4

39150

Settlement: Oleksandrivka Druha
State: Poltavska Poltavska
Area: Kozelshchynskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

39150

Settlement: Oleksandrivka Druha
State: Poltavska Poltavska
Area: Kozelshchynskyi
Street: street Peremohy
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

39150

Settlement: Oleksandrivka Druha
State: Poltavska Poltavska
Area: Kozelshchynskyi
Numbers: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

39150

Settlement: Oleksandrivka Druha
State: Poltavska Poltavska
Area: Kozelshchynskyi
Street: street Topolyna
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10