Postal codes of Poltavska, Sukhynivka

Showing 1-9 of 9 items.

39234

Settlement: Sukhynivka
State: Poltavska Poltavska
Area: Kobeliatskyi
Street: lane Vyshnevyi
Numbers: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

39234

Settlement: Sukhynivka
State: Poltavska Poltavska
Area: Kobeliatskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20

39234

Settlement: Sukhynivka
State: Poltavska Poltavska
Area: Kobeliatskyi
Street: street Hoholia
Numbers: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

39234

Settlement: Sukhynivka
State: Poltavska Poltavska
Area: Kobeliatskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

39234

Settlement: Sukhynivka
State: Poltavska Poltavska
Area: Kobeliatskyi
Street: street Levada
Numbers: 12

39234

Settlement: Sukhynivka
State: Poltavska Poltavska
Area: Kobeliatskyi
Street: street Ohiia
Numbers: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21

39234

Settlement: Sukhynivka
State: Poltavska Poltavska
Area: Kobeliatskyi
Street: street Peremohy
Numbers: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

39234

Settlement: Sukhynivka
State: Poltavska Poltavska
Area: Kobeliatskyi
Numbers: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53

39234

Settlement: Sukhynivka
State: Poltavska Poltavska
Area: Kobeliatskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50