Postal codes of Vinnytska, Huta-Shershnivska

Showing 1-1 of 1 item.

23304

Settlement: Huta-Shershnivska
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Tyvrivskyi
Street: lane Sluzhbovyi
Numbers: 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73