Postal codes of Vinnytska, Zalissia

Showing 1-2 of 2 items.

24625

Settlement: Zalissia
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Kryzhopilskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

24625

Settlement: Zalissia
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Kryzhopilskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14