Postal codes of Zhytomyrska, Danylivka

Showing 1-2 of 2 items.

12122

Settlement: Danylivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Volodarsko - Volynskyi
Street: lane Lenina
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6

12122

Settlement: Danylivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Volodarsko - Volynskyi
Street: street Batiuka
Numbers: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29