Postal codes of Zhytomyrska, Horodyshche

Showing 1-20 of 21 items.

12347

Settlement: Horodyshche
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Cherniakhivskyi
Street: lane Nova
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

12347

Settlement: Horodyshche
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Cherniakhivskyi
Street: lane Shchorsa
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

12347

Settlement: Horodyshche
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Cherniakhivskyi
Street: lane Suvorova
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

12347

Settlement: Horodyshche
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Cherniakhivskyi
Street: street Bozhenka
Numbers: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

12347

Settlement: Horodyshche
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Cherniakhivskyi
Numbers: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

11760

Settlement: Horodyshche
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Novohrad-Volynskyi
Street: street Haharina
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

12347

Settlement: Horodyshche
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Cherniakhivskyi
Street: street Hoholia
Numbers: 1, 2, 4, 6, 8, 11

12450

Settlement: Horodyshche
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Zhytomyrskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24A, 25, 26A, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

12450

Settlement: Horodyshche
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Zhytomyrskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18A

12347

Settlement: Horodyshche
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Cherniakhivskyi
Street: street Korolova
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21

12347

Settlement: Horodyshche
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Cherniakhivskyi
Street: street Lenina
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46A, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 60A,

12450

Settlement: Horodyshche
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Zhytomyrskyi
Street: street Lisova
Numbers: 2, 3, 5, 5A, 6, 6A

12347

Settlement: Horodyshche
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Cherniakhivskyi
Street: street Lisova
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

12347

Settlement: Horodyshche
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Cherniakhivskyi
Street: street Myru
Numbers: 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

13440

Settlement: Horodyshche
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Andrushivskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

13220

Settlement: Horodyshche
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Chudnivskyi
Street: street Sadova
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

12450

Settlement: Horodyshche
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Zhytomyrskyi
Street: street Shchorsa
Numbers: 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16

12347

Settlement: Horodyshche
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Cherniakhivskyi
Street: street Shchorsa
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 76

12347

Settlement: Horodyshche
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Cherniakhivskyi
Numbers: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37

13440

Settlement: Horodyshche
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Andrushivskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42