Postal codes of Zhytomyrska, Loznytsia

Showing 1-2 of 2 items.

11590

Settlement: Loznytsia
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Narodytskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

11590

Settlement: Loznytsia
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Narodytskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24