Postal codes of Zhytomyrska, Naraivka

Showing 1-2 of 2 items.

11757

Settlement: Naraivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Yemilchynskyi
Street: street Sadova
Numbers: 19, 26, 31

11757

Settlement: Naraivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Yemilchynskyi
Numbers: 5, 7, 15, 19, 26, 39