Postal codes of Zhytomyrska, Novoozerianka

Showing 1-4 of 4 items.

11021

Settlement: Novoozerianka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Olevskyi
Street: street Haharina
Numbers: 2, 4, 6, 8

11021

Settlement: Novoozerianka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Olevskyi
Numbers: 2, 5, 7, 8

11021

Settlement: Novoozerianka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Olevskyi
Street: street Lenina
Numbers: 1, 7, 8

11021

Settlement: Novoozerianka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Olevskyi
Numbers: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 22