Postal codes of Zhytomyrska, Nykonivka

Showing 1-10 of 10 items.

13324

Settlement: Nykonivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Berdychivskyi
Street: lane Lenina
Numbers: 1, 2, 3

13324

Settlement: Nykonivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Berdychivskyi
Street: lane Shevchenka
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5

13324

Settlement: Nykonivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Berdychivskyi
Street: street Kozachka
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

13324

Settlement: Nykonivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Berdychivskyi
Street: street Lenina
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

13324

Settlement: Nykonivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Berdychivskyi
Street: street Peremohy
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

13324

Settlement: Nykonivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Berdychivskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

13324

Settlement: Nykonivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Berdychivskyi
Street: street Sadova
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

13324

Settlement: Nykonivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Berdychivskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

13324

Settlement: Nykonivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Berdychivskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

13324

Settlement: Nykonivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Berdychivskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21