Postal codes of Zhytomyrska, Rubanka

Showing 1-2 of 2 items.

11656

Settlement: Rubanka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Malynskyi
Street: street Lisova
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

11656

Settlement: Rubanka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Malynskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20