Поштові індекси в Donetska, Naberezhne, street Molodizhna

Показані 1-1 із 1 запису.

87643

Місто: Naberezhne
Область: Donetska Donetska
Район: Novoazovskyi
Вулиця: street Molodizhna
Будинки: 1,2/1,2/2,2/3,2/4,3,4/1,4/2,5/1,5/2,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,9/1,9/2,10,11/1,11/2,12,13,14/1,14/2,15,16,17,18,19,20,21/1,21/2,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36