Поштові індекси в Donetska, Naberezhne, street Molodizhna

Показані 1-1 із 1 запису.

87643

Місто: Naberezhne
Область: Donetska Donetska
Район: Novoazovskyi
Вулиця: street Molodizhna
Будинки: 1, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10, 11/1, 11/2, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36