Postal code X17M7F3 (160031)

Postal code X17M7F3 at GOROD Symkent, RAJON V GORODE Karatau, GOROD Symkent, GOROD Symkent serves KVARTAL 229, dom 103

StateGOROD Symkent
State (KAZ)KALASY Symkent
AreaGOROD Symkent
Area (KAZ)KALASY Symkent
ID8509799
LocalityGOROD Symkent
Locality (ID)A178771
Locality (KAZ)KALASY Symkent
NeighbourhoodKVARTAL 229
Neighbourhood (ID)G262058
Neighbourhood (KAZ)ORAM 229
Postal CodeX17M7F3
Old Postal Code160031
RegionY
StreetKVARTAL 229
Street Numberdom 103
Street Number (KAZ)j 103
SublocalityRAJON V GORODE Karatau
Sublocality (ID)A251415
Sublocality (KAZ)AUDANY Karatau