Postal codes of Avtonomna Respublika Krym, Koktebel, street Shershnova

Showing 1-1 of 1 item.

98186

Settlement: Koktebel
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Feodosiia
Numbers: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 47, 47B