Postal codes of Avtonomna Respublika Krym, Vynohradne, street Hirska

Showing 1-1 of 1 item.

98109

Settlement: Vynohradne
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Feodosiia
Street: street Hirska
Numbers: 1, 2, 2A, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 16A, 17, 18, 19, 20, 20A, 21, 21A, 22, 22A, 23, 23A, 24, 25, 25A, 26, 27/1, 28, 30, 32, 32A, 34, 34A, 36, 38, 38A, 40, 42, 44, 46, 46A, 48, 50, 52, 52A, 54/1, 54/2, 56, 58, 58/1, 60/1, 60/2, 64, 66, 68, 70, 72, 27/2, 29, 31, 33, 33A, 35, 35A, 37, 37A, 37B, 37V, 39/1, 39/2, 41/1, 41/2, 43/1, 43/2, 53