Postal codes of Avtonomna Respublika Krym, Vynohradne, street Hirska

Showing 1-1 of 1 item.

98109

Settlement: Vynohradne
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Feodosiia
Street: street Hirska
Numbers: 1,2,2A,3,4,4A,5,6,7,8,9/1,9/2,10,11,12,13/1,13/2,14,15,16,16A,17,18,19,20,20A,21,21A,22,22A,23,23A,24,25,25A,26,27/1,28,30,32,32A,34,34A,36,38,38A,40,42,44,46,46A,48,50,52,52A,54/1,54/2,56,58,58/1,60/1,60/2,64,66,68,70,72,27/2,29,31,33,33A,35,35A,37,37A,37B,37V,39/1,39/2,41/1,41/2,43/1,43/2,53