Postal code "96021"

found 5 records

State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Piatykhatka
District:
Krasnoperekopskyi
Street:
street Pivnichno-Krymska
Numbers:
1, 2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
Post Office:
Piatykhatka
Post Office postcode:
96021
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Piatykhatka
District:
Krasnoperekopskyi
Street:
street Shkilna
Numbers:
1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Post Office:
Piatykhatka
Post Office postcode:
96021
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Piatykhatka
District:
Krasnoperekopskyi
Street:
street Kyivska
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Post Office:
Piatykhatka
Post Office postcode:
96021
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Piatykhatka
District:
Krasnoperekopskyi
Street:
street Frunze
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Post Office:
Piatykhatka
Post Office postcode:
96021