Postal code "96021", Ukraine

found 5 records

State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Piatykhatka
District:
Krasnoperekopskyi
Street:
street Shkilna
Numbers:
1,2/1,2/2,3/1,3/2,4/1,4/2, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64
Post Office:
Piatykhatka
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Piatykhatka
District:
Krasnoperekopskyi
Street:
street Kyivska
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25
Post Office:
Piatykhatka
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Piatykhatka
District:
Krasnoperekopskyi
Street:
street Frunze
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39
Post Office:
Piatykhatka
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Piatykhatka
District:
Krasnoperekopskyi
Street:
street Nova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35
Post Office:
Piatykhatka