Postal code "96200", Ukraine

found 73 records

State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kropotkine
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Budivelnykiv
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kropotkine
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Sportyvna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kropotkine
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Haharina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kropotkine
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Kropotkinska
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kropotkine
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Prymorska
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kropotkine
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Razdolnenska
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,33,35,37,38,39
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kropotkine
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Yuvileina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Portove
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Pivdenna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Portove
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Morska
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Leonida Riabiky
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Shevchenka
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Zakhidna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Chekhova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Pivdenna
Numbers:
1,2,3,3A,4,5,6,8,10,12,14,15,22,24
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Hoholia
Numbers:
91,92,93,94,95,96,97,98,99,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,30A,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,61A,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,94,96,98/8
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Bashtova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Prykordonna
Numbers:
1,1A,3,3A,100,100A,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,37,39
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Kirova
Numbers:
1,3,4,5,6,7,8,8A,8B,8G,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,37,39
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Horkoho
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Pushkina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Turhenieva
Numbers:
1,3,5,7,9,11
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
lane Kooperatyvnyi
Numbers:
9,3,4,6
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
lane Shkilnyi
Numbers:
1,3,4,5,6,7
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
lane Poshtovyi
Numbers:
3,5,10,10A
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
avenue 30 rokiv Peremohy
Numbers:
3,4,5,7,6,20/45,33,13,14,16,19,21
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Hoholia
Numbers:
91,92,93,94,95,96,97,98,99,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,30A,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,61A,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,94,96,98/8
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Lenina
Numbers:
1,2,3,4,5,5A,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,61A,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Prykordonna
Numbers:
1,1A,3,3A,100,100A,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,37,39
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
lane Kooperatyvnyi
Numbers:
9,3,4,6
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Kalinina
Numbers:
44,44A,46,46A,47,48,48A,49,49A,50,50A,51,51A,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,69,71,73,75,77
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Chervonoarmiiska
Numbers:
54A,55,56,57,58,59,60,60A,60B,61,62,63,64,65,66,67,68,68A,69,70,70A,71,72,72A,73,74,74A,75,76,76A,77,78,78A,79,80,80A,81,82
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
lane Sportyvnyi
Numbers:
2,4
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
hiway Krasnoperekopske
Numbers:
13,15,15A,17,19,21,23,27,31
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Antona Kima
Numbers:
2,2A,4,6,8,8A,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,22A,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,34A,35,36,36A,37,38,39,40,41,42,43,44,45,45A,46,47,48,49,49A,50,51,51A,53,53A,55A,55,57,57A,59,61,61A,63,65A,65,67,67A,69,69A,71A,71,73A,75,75A,77,79,81,81A,81B,83,54,56,58,60,62,64,66,68,80,82,84,86,88,90,92,94,97,99,101,103,103A,105,107,107A,109,109A,111,111A,113,113A,115,117,119,121,121A,123,123A,125,127,127A,129,131,133,133A,133B,135,137,85A,87,87A,89,91
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Kalinina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
hiway Yevpatoriiske
Numbers:
7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,19,20,21A,21B,22,22A,22B,23,25,36,38,40
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Chervonoarmiiska
Numbers:
1,1A,1/8,2,3,5,7,10/11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,30A,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Antona Kima
Numbers:
2,2A,4,6,8,8A,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,22A,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,34A,35,36,36A,37,38,39,40,41,42,43,44,45,45A,46,47,48,49,49A,50,51,51A,53,53A,55A,55,57,57A,59,61,61A,63,65A,65,67,67A,69,69A,71A,71,73A,75,75A,77,79,81,81A,81B,83,54,56,58,60,62,64,66,68,80,82,84,86,88,90,92,94,97,99,101,103,103A,105,107,107A,109,109A,111,111A,113,113A,115,117,119,121,121A,123,123A,125,127,127A,129,131,133,133A,133B,135,137,85A,87,87A,89,91
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Haharina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,7A,8,9,10,11,12,13,15,15A,17
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Aerodromna
Numbers:
96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,123,124
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Skhidna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
avenue 30 rokiv Peremohy
Numbers:
3,4,5,7,6,20/45,33,13,14,16,19,21
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
lane Komsomolskyi
Numbers:
7,9,13/33,15,17
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Yuvileina
Numbers:
2,4,5,7,8,9,10,11,11A,13,15,17,19,19A,21,23,25,27
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Aerodromna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Furmanova
Numbers:
2,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,33A,33B,33V,34,35,35A,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,81,83,37A,85,85A,87
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Kosmonavtiv
Numbers:
1,1B,2,4,6,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Zavodska
Numbers:
1,4
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Sadova
Numbers:
1,1A,3,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,45A,46,47,48,48A,49,50,50A,51,52,53,54,54A,54B,55,56,57,58,59,60,61,62,62A,63,64,64A,65,66,66A,67,68,69,70,71,72,73,74,74A,75,75A,76,77,77A,78,78A,79,80,80A,81,82,83,84,85,85A,86,87,88,89,91,93,95,97,99,101,103,105,107,109,111,113,115
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Rozdolnenska
Numbers:
13,21,22,24,28,31
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Tavriiska
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,39,40
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Svitla
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
lane Komsomolskyi
Numbers:
6/35,8/36
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
lane Kosmonavtiv
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
avenue 30 rokiv Peremohy
Numbers:
3,4,5,7,6,20/45,33,13,14,16,19,21
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Furmanova
Numbers:
2,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,33A,33B,33V,34,35,35A,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,81,83,37A,85,85A,87
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Kosmonavtiv
Numbers:
1,1B,2,4,6,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Skhidna
Numbers:
31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Chervona
Numbers:
10,12,24,28
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Parkova
Numbers:
9,18
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street 1 Travnia
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Hasprynskoho
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Internatsionalna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Polova
Numbers:
13,14,31,32,57
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Molodizhna
Numbers:
1,3,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,40,42,44,46,48,50
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Nova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15/13,16,17,18,19,20,20A,21,22,23/13,24,25,26,27,28,29,30,31,32
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Yuvileina
Numbers:
29,31,33,35,37,39
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Myru
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Frunze
Numbers:
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,36,38
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Zelena
Numbers:
30
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Karkinytska
Numbers:
4,11
Post Office:
Rozdolne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Rozdolne
District:
Rozdolnenskyi
Street:
lane Furmanova
Numbers:
3A,5,7
Post Office:
Rozdolne