Postal code "96208", Ukraine

found 35 records

State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Avrora
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Pryberezhna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40
Post Office:
PVPZ 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Avrora
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street 60 rokiv SRSR
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50
Post Office:
PVPZ 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Avrora
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Zhovtneva
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Post Office:
PVPZ 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Avrora
District:
Rozdolnenskyi
Street:
lane Balkovyi
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Post Office:
PVPZ 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kashtanivka
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Haharina
Numbers:
9
Post Office:
PVPZ 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kashtanivka
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Lenina
Numbers:
3,4,5,6,7,11,12,13,14,15,17,19,21,29,30,31
Post Office:
PVPZ 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kotovske
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Komsomolska
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
Post Office:
PVPZ 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kotovske
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Haharina
Numbers:
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
Post Office:
PVPZ 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kotovske
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Yuvileina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43
Post Office:
PVPZ 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kotovske
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Nova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37
Post Office:
PVPZ 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kotovske
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Pershotravneva
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
Post Office:
PVPZ 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kotovske
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Khmelnytska
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
Post Office:
PVPZ 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kotovske
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Vynohradna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52
Post Office:
PVPZ 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Nyva
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Sadova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69
Post Office:
PVPZ 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Nyva
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Shkilna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
Post Office:
PVPZ 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Nyva
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Lenina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56
Post Office:
PVPZ 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Nyva
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Yuvileina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75
Post Office:
PVPZ 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Nyva
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Vynohradna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69
Post Office:
PVPZ 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Ryliivka
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Haharina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
Post Office:
PVPZ 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Ryliivka
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Michurina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
Post Office:
PVPZ 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Ryliivka
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Yuvileina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
Post Office:
PVPZ 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Ryliivka
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Myru
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
Post Office:
PVPZ 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Sterehushche
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Prykordonna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42
Post Office:
PVPZ 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Sterehushche
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Rudenka
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
Post Office:
PVPZ 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Sterehushche
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Antona Kima
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
Post Office:
PVPZ 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Sterehushche
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Berehova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
Post Office:
PVPZ 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Ulianivka
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Ulianivka
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
Post Office:
PVPZ 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Vohni
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Komarova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
Post Office:
PVPZ 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Vohni
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Antona Kima
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
Post Office:
PVPZ 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Vohni
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Lenina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32
Post Office:
PVPZ 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Vohni
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Haharina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41
Post Office:
PVPZ 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Vohni
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Bohdana Khmelnytskoho
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
Post Office:
PVPZ 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Vohni
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street Vynohradna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Post Office:
PVPZ 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Vohni
District:
Rozdolnenskyi
Street:
street 50 rokiv Zhovtnia
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Post Office:
PVPZ 8