Postal code "97014"

found 9 records

State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnie
District:
Krasnohvardiiskyi
Street:
street 50 rokiv Zhovtnia
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Post Office:
Blyzhnie
Post Office postcode:
97014
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnie
District:
Krasnohvardiiskyi
Street:
street Muskatna
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32
Post Office:
Blyzhnie
Post Office postcode:
97014
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnie
District:
Krasnohvardiiskyi
Street:
street Shevchenka
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
Post Office:
Blyzhnie
Post Office postcode:
97014
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnie
District:
Krasnohvardiiskyi
Street:
street Yantarna
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5
Post Office:
Blyzhnie
Post Office postcode:
97014
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnie
District:
Krasnohvardiiskyi
Street:
street Enhelsa
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Post Office:
Blyzhnie
Post Office postcode:
97014
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnie
District:
Krasnohvardiiskyi
Street:
street Monova
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Post Office:
Blyzhnie
Post Office postcode:
97014
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnie
District:
Krasnohvardiiskyi
Street:
street Kanalna
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Post Office:
Blyzhnie
Post Office postcode:
97014
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnie
District:
Krasnohvardiiskyi
Street:
street Vilna
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Post Office:
Blyzhnie
Post Office postcode:
97014