Postal code "97014", Ukraine

found 9 records

State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnie
District:
Krasnohvardiiskyi
Street:
street Muskatna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,7A,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,22A,23,24,25,26,27,28,30,32
Post Office:
Blyzhnie
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnie
District:
Krasnohvardiiskyi
Street:
street Sadova
Numbers:
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
Post Office:
Blyzhnie
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnie
District:
Krasnohvardiiskyi
Street:
street Enhelsa
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
Post Office:
Blyzhnie
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnie
District:
Krasnohvardiiskyi
Street:
street Monova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
Post Office:
Blyzhnie
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnie
District:
Krasnohvardiiskyi
Street:
street Yantarna
Numbers:
1,2,3,4,5
Post Office:
Blyzhnie
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnie
District:
Krasnohvardiiskyi
Street:
street Vilna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
Post Office:
Blyzhnie
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnie
District:
Krasnohvardiiskyi
Street:
street Kanalna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32
Post Office:
Blyzhnie
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnie
District:
Krasnohvardiiskyi
Street:
street Shevchenka
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59
Post Office:
Blyzhnie