Postal code "97111", Ukraine

found 8 records

State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Dvorove
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Dvorova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
Post Office:
PVPZ 4
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Liubymivka
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Rysova
Numbers:
1,2,3,4,5
Post Office:
PVPZ 4
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Liubymivka
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Sumska
Numbers:
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37
Post Office:
PVPZ 4
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Liubymivka
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Zarichna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55
Post Office:
PVPZ 4
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Liubymivka
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Druzhby
Numbers:
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42
Post Office:
PVPZ 4
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Liubymivka
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Haharina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Post Office:
PVPZ 4
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Liubymivka
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Pryluzhna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36
Post Office:
PVPZ 4