Postal code "97150", Ukraine

found 21 records

State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kistochkivka
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Tsentralna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,31A,32,33,33A,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43
Post Office:
Kistochkivka
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kistochkivka
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Kooperatyvna
Numbers:
2,3,4,5,6,
Post Office:
Kistochkivka
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kistochkivka
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Zelena
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
Post Office:
Kistochkivka
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kistochkivka
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Pryrichna
Numbers:
13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Post Office:
Kistochkivka
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kistochkivka
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Sadova
Numbers:
1,2
Post Office:
Kistochkivka
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kistochkivka
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Krainia
Numbers:
1,2,3,4
Post Office:
Kistochkivka
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kistochkivka
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Zhovtneva
Numbers:
7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
Post Office:
Kistochkivka
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kistochkivka
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street 200 rokiv Sevastopolia
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
Post Office:
Kistochkivka
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kistochkivka
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Pivdenna
Numbers:
2,3,4,5,6
Post Office:
Kistochkivka
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kistochkivka
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
lane Vilnyi
Numbers:
1,2,3,4,5,6
Post Office:
Kistochkivka
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kistochkivka
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
lane Zhovtnevyi
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7
Post Office:
Kistochkivka
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kistochkivka
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Tinysta
Numbers:
1
Post Office:
Kistochkivka
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kistochkivka
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Chereshneva
Numbers:
1,2,3,4
Post Office:
Kistochkivka
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kistochkivka
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Myru
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28
Post Office:
Kistochkivka
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kistochkivka
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Tsentralna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,31A,32,33,33A,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43
Post Office:
Kistochkivka
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kistochkivka
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Pryrichna
Numbers:
13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Post Office:
Kistochkivka
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kistochkivka
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Yuvileina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23
Post Office:
Kistochkivka
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kistochkivka
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Komsomolska
Numbers:
1,2,3,4,5,6
Post Office:
Kistochkivka
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kistochkivka
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Prydorozhna
Numbers:
6,7,8,9,10,11,12,13,14
Post Office:
Kistochkivka
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kistochkivka
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Dalnia
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
Post Office:
Kistochkivka