Postal code "97151", Ukraine

found 11 records

State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Frunze
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street 50 rokiv Zhovtnia
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39
Post Office:
Kistochkivka
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Frunze
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Kvitkova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
Post Office:
Kistochkivka
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Frunze
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Komarova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33
Post Office:
Kistochkivka
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Frunze
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Lenina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
Post Office:
Kistochkivka
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Frunze
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Vynohradna
Numbers:
39,40,41,42
Post Office:
Kistochkivka
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Frunze
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Pershotravneva
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7
Post Office:
Kistochkivka
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Frunze
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Sadova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Post Office:
Kistochkivka
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Frunze
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Serhiia Tsapko
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Post Office:
Kistochkivka
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Frunze
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Yuvileina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
Post Office:
Kistochkivka
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Frunze
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Shevchenka
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
Post Office:
Kistochkivka