Postal code "97155", Ukraine

found 7 records

State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Piny
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Dorozhna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9
Post Office:
Zhemchuzhyna
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Piny
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Kurchatova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39
Post Office:
Zhemchuzhyna
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Piny
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Nova
Numbers:
2,3,4,5,6,7
Post Office:
Zhemchuzhyna
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Piny
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Sadova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Post Office:
Zhemchuzhyna
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Piny
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Yantarna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Post Office:
Zhemchuzhyna
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Piny
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Myru
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33
Post Office:
Zhemchuzhyna