Postal code "97341", Ukraine

found 35 records

State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Ayvazovske
District:
Kirovskyi
Street:
street Ayvazovskoho
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62
Post Office:
Pryvitne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Pryvitne
District:
Kirovskyi
Street:
street Zhovtneva
Numbers:
1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90
Post Office:
Pryvitne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Pryvitne
District:
Kirovskyi
Street:
street Polova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36
Post Office:
Pryvitne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Pryvitne
District:
Kirovskyi
Street:
street Chornomorska
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32
Post Office:
Pryvitne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Pryvitne
District:
Kirovskyi
Street:
street Haharina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8
Post Office:
Pryvitne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Pryvitne
District:
Kirovskyi
Street:
street Krymska
Numbers:
1,2,3,4,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70
Post Office:
Pryvitne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Pryvitne
District:
Kirovskyi
Street:
street Budivelnykiv
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
Post Office:
Pryvitne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Pryvitne
District:
Kirovskyi
Street:
street Radianska
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
Post Office:
Pryvitne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Pryvitne
District:
Kirovskyi
Street:
lane Zarichnyi
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
Post Office:
Pryvitne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Pryvitne
District:
Kirovskyi
Street:
street Myru
Numbers:
3,5,7,9,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86
Post Office:
Pryvitne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Pryvitne
District:
Kirovskyi
Street:
street Zarichna
Numbers:
1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,30,32,34,35,36
Post Office:
Pryvitne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Pryvitne
District:
Kirovskyi
Street:
street Chekhova
Numbers:
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,29,31,33,35,37,39,41,43,45
Post Office:
Pryvitne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Pryvitne
District:
Kirovskyi
Street:
street Verkhno-sadova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
Post Office:
Pryvitne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Pryvitne
District:
Kirovskyi
Street:
street Lenina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148
Post Office:
Pryvitne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Pryvitne
District:
Kirovskyi
Street:
street Chapaieva
Numbers:
1,2,3,4,5,8,10,11,12,13,14,15,17,20,22
Post Office:
Pryvitne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Pryvitne
District:
Kirovskyi
Street:
street Chkalova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16
Post Office:
Pryvitne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Pryvitne
District:
Kirovskyi
Street:
lane Veselyi
Numbers:
1,2,3,5,6
Post Office:
Pryvitne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Pryvitne
District:
Kirovskyi
Street:
street Pryklubna
Numbers:
2,3,4,5,6,8,10,14,15,16,18,20,22
Post Office:
Pryvitne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Pryvitne
District:
Kirovskyi
Street:
street Zhovtneva
Numbers:
1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90
Post Office:
Pryvitne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Pryvitne
District:
Kirovskyi
Street:
street Dorozhna
Numbers:
1,3,4,5,6
Post Office:
Pryvitne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Pryvitne
District:
Kirovskyi
Street:
street Pivdenna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
Post Office:
Pryvitne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Pryvitne
District:
Kirovskyi
Street:
street Trudova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46
Post Office:
Pryvitne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Pryvitne
District:
Kirovskyi
Street:
street Pushkina
Numbers:
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,29,31
Post Office:
Pryvitne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Pryvitne
District:
Kirovskyi
Street:
street Verkhnia
Numbers:
3,5,6
Post Office:
Pryvitne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Pryvitne
District:
Kirovskyi
Street:
street Molodizhna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24
Post Office:
Pryvitne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Pryvitne
District:
Kirovskyi
Street:
street Soniachna
Numbers:
16,19,20,21
Post Office:
Pryvitne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Pryvitne
District:
Kirovskyi
Street:
street Internatsionalna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Post Office:
Pryvitne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Pryvitne
District:
Kirovskyi
Street:
street Vynohradna
Numbers:
34,35
Post Office:
Pryvitne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Pryvitne
District:
Kirovskyi
Street:
street Orekhova
Numbers:
20
Post Office:
Pryvitne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Pryvitne
District:
Kirovskyi
Street:
street Kirova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
Post Office:
Pryvitne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Pryvitne
District:
Kirovskyi
Street:
street Hoholia
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57
Post Office:
Pryvitne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Pryvitne
District:
Kirovskyi
Street:
street Partyzanska
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56
Post Office:
Pryvitne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Pryvitne
District:
Kirovskyi
Street:
street Zolotyi kliuch
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36
Post Office:
Pryvitne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Pryvitne
District:
Kirovskyi
Street:
street Kvitkova
Numbers:
1
Post Office:
Pryvitne