Postal code "97408", Ukraine

found 140 records

State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Nemichevykh
Numbers:
1,1A,4,4A,6,7,8,9,10,11,12,14,14A,16,18
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Lesi Ukrainky
Numbers:
3,4,5,6,7,9,11,13,15,15A,17,17A,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,39A,41,41A,43,8,10,12,14
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
passage Maloliniinyi
Numbers:
22,22A,24,25,26,27,28,29,30,31,31A,32,33,34,35,37A,39,41,43,45,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Vilna
Numbers:
3,3A,11,13,13A,15,15A,17,19,23,25,25A,27,27A,29,40A,42,44,46,50A,52,52A,54,54A,56,9
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
lane Internatsionalnyi
Numbers:
8,10,12,14/2
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
lane Likarnianyi
Numbers:
2A,4,8,10,11,11A,12/9,13,13A,15,16,17,19,21,23,25
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Viiskova
Numbers:
1A,2,6,7,8,14,15,16,17A,18,22
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
lane Tukhachevskoho
Numbers:
3/11,4,6,10,12,14,16,18,18A,20,22/14
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Tukhachevskoho
Numbers:
1,2/7,3,4,5,6,7,8,9,10,10/2,11,11A,12,14,16,21A
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
lane Prosmushkinykh
Numbers:
2/17,5,6/14,7,8/8,9,10/81,11/13,12,12A,13/20,14,15,16,17,18,19,21,23/51
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
lane Kryvyi
Numbers:
6
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
lane Lomanyi
Numbers:
22,24,24A,26,28,1,2,4,5,7,9,11,12,13,14,15,17
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
lane Malyi
Numbers:
1,4,7,8,11,13,13A,39
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
lane Vilnyi
Numbers:
3,4,5,6,7,8,8A,9,10,11,11A,12,13,14,16,16A
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Prosmushkinykh
Numbers:
47,49,1,1A,3,4,5,6,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,39,42,46,48
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Internatsionalna
Numbers:
35,33A,37,41,45,47,49/51,50/39,51A,51B,51/49,52,53/49,53/49A,54,56,57/39,57A,58,59,59A,60,61/56,62,62A,64,68,68A,68B,70,70A,70B,72,72A,74,76,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,100,102,104,108,110,112,114,116,118,120,122,55
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Trudova
Numbers:
1/68,4,4A,9/10,16,17,18,19,19A,21,26,32,34,36,42
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Zavodska
Numbers:
35,37,41/23,43,45,47,48/48,49,50,51/23,53,53A,54/52,60,62,64,84
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Dmytra Ulianova
Numbers:
17,19,19A,58,60,62,64,66,68,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,78,80,82,90,92,1,1A,2,3,4,5,8,9,10,11,13,14,16,20,22,24,26/28,30/35,32,38,40,42,44,46,48,50,52,54
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Metalystiv
Numbers:
63,65,69A,73,75,77,77A,80,81/10,82,84,86,88,98,100
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
lane Naskriznyi
Numbers:
1B,2,4,5,5A,6,7,10,10A,12,13,14,14A,15,15A,16
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
lane Viiskovyi
Numbers:
4,8,10,12,14
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
lane Zavodskyi
Numbers:
3
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Chekhova
Numbers:
2,3,4,4A,5,6,7,7A,8,8A,9,10,11,13
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street 13 Lystopada
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street 2 Hvardiiskoi Armii
Numbers:
24,103,105,107,109,111,111A,113,113A,115,117,117A,119,121,123,125,127,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99,101
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
passage Shyshkina
Numbers:
15,17,19,21,23,25,27,29,30,31,32,33,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,3A,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20,22
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Ryepina
Numbers:
2,4,4A,4B,4V,6,8,8A,8B,10,10A,12,12A,13,14,15,16,17,18,19,19A,20,21,22,23,24,24A,25,26,26A,27,28,28A,29,31,30,30A,32,34,36,33,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Tovarna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
passage Stantsionnyi
Numbers:
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
lane Zahorodnyi
Numbers:
2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Zahorodnia
Numbers:
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,30,32,34,38,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,56,58
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Dmytra Ulianova
Numbers:
17,19,19A,58,60,62,64,66,68,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,78,80,82,90,92,1,1A,2,3,4,5,8,9,10,11,13,14,16,20,22,24,26/28,30/35,32,38,40,42,44,46,48,50,52,54
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
lane Dmytra Ulianova
Numbers:
3,4,5,6,7,8
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Transportna
Numbers:
6,8,10,12,13,14,15,17,19,21,23,25,27,29,1,3,5,7,7A,9
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Pryvokzalna
Numbers:
5,6,7,7A,8
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
cul-de-sac Zahorodnyi
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,36,38,40,42,44,46
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Sofi Perovskoi
Numbers:
77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,103,105,107,109,111,113
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street 2 Hvardiiskoi Armii
Numbers:
24,103,105,107,109,111,111A,113,113A,115,117,117A,119,121,123,125,127,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99,101
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Korolenka
Numbers:
3,4A,5,6,7,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,2,4
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
passage Maloliniinyi
Numbers:
22,22A,24,25,26,27,28,29,30,31,31A,32,33,34,35,37A,39,41,43,45,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
passage Shyshkina
Numbers:
15,17,19,21,23,25,27,29,30,31,32,33,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,3A,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20,22
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Robocha
Numbers:
28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,109
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Ryepina
Numbers:
2,4,4A,4B,4V,6,8,8A,8B,10,10A,12,12A,13,14,15,16,17,18,19,19A,20,21,22,23,24,24A,25,26,26A,27,28,28A,29,31,30,30A,32,34,36,33,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
lane Zaliznychnyi
Numbers:
3,4,5,6,6A,7,8,9,11,11A,14,16,18,18A,20
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street 59 kilometr
Numbers:
59
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
passage Sofi Perovskoi
Numbers:
3A,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,24,26,28
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
passage Ryepina
Numbers:
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33A,34,36,38,40,42,44,46
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Transportna
Numbers:
6,8,10,12,13,14,15,17,19,21,23,25,27,29,1,3,5,7,7A,9
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Bilohubtsia
Numbers:
11,13,14,15,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,41/1,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,3,4,5,6,7,8,9,10
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
passage 1 Zaliznychnyi
Numbers:
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Shyshkina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
lane Kutuzova
Numbers:
2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
lane 2 Zaliznychnyi
Numbers:
4,4A
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Chekhova
Numbers:
12,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,33,35,37,39,41
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Korolenka
Numbers:
3,4A,5,6,7,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,2,4
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Robocha
Numbers:
23,24,24A,25,27,27A,1,2,3,3A,4,5,6,7,7A,8,8A,9,10,10A,11,12,13,14,15,16,17,18
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Lesi Ukrainky
Numbers:
3,4,5,6,7,9,11,13,15,15A,17,17A,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,39A,41,41A,43,8,10,12,14
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Vilna
Numbers:
3,3A,11,13,13A,15,15A,17,19,23,25,25A,27,27A,29,40A,42,44,46,50A,52,52A,54,54A,56,9
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Liniina
Numbers:
3,5,6,7,8,10
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Internatsionalna
Numbers:
35,33A,37,41,45,47,49/51,50/39,51A,51B,51/49,52,53/49,53/49A,54,56,57/39,57A,58,59,59A,60,61/56,62,62A,64,68,68A,68B,70,70A,70B,72,72A,74,76,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,100,102,104,108,110,112,114,116,118,120,122,55
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Bilohubtsia
Numbers:
11,13,14,15,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,41/1,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,3,4,5,6,7,8,9,10
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Dzerzhynskoho
Numbers:
2,4,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,61
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Demysheva
Numbers:
31,33,34,35,36,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,68,70,72,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Robocha
Numbers:
23,24,24A,25,27,27A,1,2,3,3A,4,5,6,7,7A,8,8A,9,10,10A,11,12,13,14,15,16,17,18
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Tolstoho
Numbers:
52,54,55,56,57,57A,58,58A,59,59A,60/51,61,61A,63,64,64A,65,66,67,67B,68,69,69A,70,71,72,73,74,75/2A,76,78
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street 8 Bereznia
Numbers:
1,2,3,4,5,5A,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,28,28A
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Toreza Morisa
Numbers:
1,3,4,5,9,11/13,13/11
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Korobkova
Numbers:
15,19,21,23,24,25,26,27,28,29,29A,31,31A,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,50,51,52,53,54,56/7,60,62,66,68,70
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Volodarskoho
Numbers:
34/2,35,35A,37,38,40,41,42,43,44,45,47,47A,48,49,49A,50,52,54,54/1,56,58,60,2,4,5,6,7,8/13,8/14,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30/2
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Nyzhnia
Numbers:
12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2,3,4,6
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Krymska
Numbers:
31,31A,32,33,34,34A,35,36,37,38,39,41,42,43,45,47,49,51,53/39,53A
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Profspilkova
Numbers:
1,2/46,3,4,5,6,7,7A,8,8A,8/3,9/5,10,11,12,13,14,15,16,17,19/55
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Pivnichna
Numbers:
3,9,15,15A,17,19,21,21A,23,25,27,29/78,29,29A
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Rosiiska
Numbers:
1/12,2/10,3,3A,4,4A,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,16A,17,18,19,19A,20,21,21A,22,23/45,23A,24,25,26,27,28,29,30,31,31A,32,33,34,35,36,36A,37,37A,38,38A,41,43
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Ivanova
Numbers:
1A,1/6,3,4,6,9,11
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
lane Chervonoarmiiskyi
Numbers:
1,2,4,5
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
lane Uchylyshchnyi
Numbers:
2,4,5,6,7,8
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Uchylyshchna
Numbers:
3,4,5,7,10,12,14,15,21,22,23,24,24A,27
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Nekrasova
Numbers:
1,2/29,3,4,4A,4B,9,10/52,11
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Dmytra Ulianova
Numbers:
17,19,19A,58,60,62,64,66,68,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,78,80,82,90,92,1,1A,2,3,4,5,8,9,10,11,13,14,16,20,22,24,26/28,30/35,32,38,40,42,44,46,48,50,52,54
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Chekista Halushkina
Numbers:
1/21,3,4,4A,5,8,14,16,18
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
lane Kolhospnyi
Numbers:
1/36,2/34,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Kolhospna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12/16,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,27,29,31,33/2,33,35,37,37A,43,43/1,45
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Chervonoflotska
Numbers:
2/11,4,8/49
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
lane Bannyi
Numbers:
2,3,3A,4,5,6,7,10,11,12,14
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Chervonoarmiiska
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
lane Typohrafskyi
Numbers:
3,4,6,7,8,11,14,16
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Demysheva
Numbers:
31,33,34,35,36,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,68,70,72,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
avenue Lenina
Numbers:
1,3,5,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23/26
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Tuchina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,31,33,35
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
lane Lomanyi
Numbers:
22,24,24A,26,28,1,2,4,5,7,9,11,12,13,14,15,17
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Bartienieva
Numbers:
1,2,3,4,5,6,8,10,12
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Belinskoho
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Duvanovska
Numbers:
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17/2,19,21
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Sanatorska
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,21,23,25
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Urytskoho
Numbers:
1,2,3,4
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Brativ Buslaievykh
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,17,19,20,22,24,25,26,27,28
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Chernyshevskoho
Numbers:
1,2,3
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Hoholia
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Kirova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Pionerska
Numbers:
1,2
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Pushkina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Horkoho
Numbers:
10
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Tokarieva
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Holikova
Numbers:
2,3,4,5,6,7,9
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
passage Anny Akhmatovoi
Numbers:
12,14,16,18,21,23
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
square Moriakiv
Numbers:
1,1A
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Demysheva
Numbers:
31,33,34,35,36,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,68,70,72,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Prosmushkinykh
Numbers:
47,49,1,1A,3,4,5,6,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,39,42,46,48
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Volodarskoho
Numbers:
34/2,35,35A,37,38,40,41,42,43,44,45,47,47A,48,49,49A,50,52,54,54/1,56,58,60,2,4,5,6,7,8/13,8/14,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30/2
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Nyzhnia
Numbers:
12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2,3,4,6
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Karaimska
Numbers:
36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,66,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Vodorazborna
Numbers:
1/15,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Heroiv Desanta
Numbers:
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Komisarivska
Numbers:
2/10,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Nazarovska
Numbers:
2,3,5,5B,7,8,9,10,11,12,14,16,16A,18,20,20A,22,24,24A,26
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Rybatska
Numbers:
2,3,4,5,6,7,9,10/8,12,14,15,16
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Hospodarska
Numbers:
3,3B,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,15A
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
lane Kolinnyi
Numbers:
2/9,3,4,6,6A,7,9,11,13,13A
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Stepna
Numbers:
1,3,4,4A,5,6,6A,7,9,11,20,21,25,27,28,29,30,31,32,33,35,37,39,41,43,45,47
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Revoliutsii
Numbers:
36,42,44,46,50,52,54,55,56,61
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Kraievskoho
Numbers:
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Volodi Dubinina
Numbers:
2/7,4/45,6/46,7,7A,9,11/8,13/7,15,19/22
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Proletarska
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Komsomolska
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Yefeta
Numbers:
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Prolotnyi
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Likarniana
Numbers:
9,9A,15,18,19,20,22,26,28,30,32,34,36,38,40,46B,48/18,50,2,4,6,8,8A
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Yefeta
Numbers:
19,21,24,26,28,30,32,34,36
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Karaimska
Numbers:
36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,66,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
lane Stepovyi
Numbers:
5,8/24,13
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
lane Tykhyi
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Heroiv Desanta
Numbers:
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Stepna
Numbers:
1,3,4,4A,5,6,6A,7,9,11,20,21,25,27,28,29,30,31,32,33,35,37,39,41,43,45,47
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Internatsionalna
Numbers:
35,33A,37,41,45,47,49/51,50/39,51A,51B,51/49,52,53/49,53/49A,54,56,57/39,57A,58,59,59A,60,61/56,62,62A,64,68,68A,68B,70,70A,70B,72,72A,74,76,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,100,102,104,108,110,112,114,116,118,120,122,55
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Zbirna
Numbers:
3,3A
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
street Viti Korobkova
Numbers:
37,39,41,43,45,47,49,50,51,52,53,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72
Post Office:
Yevpatoriia 8
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yevpatoriia
District:
Yevpatoriia
Street:
lane Litnii
Numbers:
4,6
Post Office:
Yevpatoriia 8