Postal code "97643", Ukraine

found 21 records

State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Krynychne
District:
Bilohirskyi
Street:
lane Zhovtnevyi
Numbers:
1,3,5,7,9,11,13.
Post Office:
Krynychne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Karasivka
District:
Bilohirskyi
Street:
street Polova
Numbers:
1,2,3,4,5,6
Post Office:
Krynychne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Karasivka
District:
Bilohirskyi
Street:
street Lisna
Numbers:
1,2,3,4,5,6
Post Office:
Krynychne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Karasivka
District:
Bilohirskyi
Street:
street Nova
Numbers:
1,2,3,4,5,6
Post Office:
Krynychne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Karasivka
District:
Bilohirskyi
Street:
street Stepova
Numbers:
1,2,3,4,5,6
Post Office:
Krynychne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Karasivka
District:
Bilohirskyi
Street:
street Richna
Numbers:
1,2,3,4,5,6
Post Office:
Krynychne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Karasivka
District:
Bilohirskyi
Street:
street Tsentralna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,24,26,28,30,32,33
Post Office:
Krynychne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Krynychne
District:
Bilohirskyi
Street:
street Sadova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24.
Post Office:
Krynychne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Krynychne
District:
Bilohirskyi
Street:
street Kiltseva
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41.
Post Office:
Krynychne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Krynychne
District:
Bilohirskyi
Street:
street Partyzanska
Numbers:
1A,1B,1V,1G,1,2,2A,2B,2V,2G,3,5,7,9,11,13,15,17,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,55,57,59,61,63,65.
Post Office:
Krynychne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Krynychne
District:
Bilohirskyi
Street:
street Budivelnykiv
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7.,8,9,10,11,13,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37.
Post Office:
Krynychne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Krynychne
District:
Bilohirskyi
Street:
street Pershotravneva
Numbers:
1,3,5,7,9.
Post Office:
Krynychne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Krynychne
District:
Bilohirskyi
Street:
lane Industrialnyi
Numbers:
1,2
Post Office:
Krynychne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Krynychne
District:
Bilohirskyi
Street:
street Pershotravneva
Numbers:
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33.
Post Office:
Krynychne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Krynychne
District:
Bilohirskyi
Street:
street Partyzanska
Numbers:
1A,1B,1V,1G,1,2,2A,2B,2V,2G,3,5,7,9,11,13,15,17,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,55,57,59,61,63,65.
Post Office:
Krynychne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Krynychne
District:
Bilohirskyi
Street:
street Budivelnykiv
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7.,8,9,10,11,13,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37.
Post Office:
Krynychne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Krynychne
District:
Bilohirskyi
Street:
street Pivdenna
Numbers:
2,4,6,8,10,12,14,16,18.
Post Office:
Krynychne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kyrpychne
District:
Bilohirskyi
Street:
street Sadova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50.
Post Office:
Krynychne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kyrpychne
District:
Bilohirskyi
Street:
street Vynohradna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,45,47,49,51.
Post Office:
Krynychne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Kyrpychne
District:
Bilohirskyi
Street:
street Krymska
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
Post Office:
Krynychne