Postal code "98181"

found 27 records

State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnye
District:
Feodosiia
Street:
street Internatsionalna
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
Post Office:
Blyzhnye
Post Office postcode:
98181
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnye
District:
Feodosiia
Street:
street Khutorska
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 9, 11, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 18A, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Post Office:
Blyzhnye
Post Office postcode:
98181
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnye
District:
Feodosiia
Street:
street Boieva
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
Post Office:
Blyzhnye
Post Office postcode:
98181
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnye
District:
Feodosiia
Street:
street Luhova
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Post Office:
Blyzhnye
Post Office postcode:
98181
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnye
District:
Feodosiia
Street:
street Shkilna
Numbers:
26, 32, 34, 43, 45, 47, 49, 51, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
Post Office:
Blyzhnye
Post Office postcode:
98181
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnye
District:
Feodosiia
Street:
lane Khutorskyi
Numbers:
2, 3, 4, 6, 8
Post Office:
Blyzhnye
Post Office postcode:
98181
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnye
District:
Feodosiia
Street:
street Parkova
Numbers:
1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 15A, 16, 17
Post Office:
Blyzhnye
Post Office postcode:
98181
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnye
District:
Feodosiia
Street:
street Zakhidna
Numbers:
2, 4, 5, 6, 10, 12
Post Office:
Blyzhnye
Post Office postcode:
98181
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnye
District:
Feodosiia
Street:
street Lermantova
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
Post Office:
Blyzhnye
Post Office postcode:
98181
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnye
District:
Feodosiia
Street:
street Feodosiiska
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
Post Office:
Blyzhnye
Post Office postcode:
98181
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnye
District:
Feodosiia
Street:
street Chervona
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Post Office:
Blyzhnye
Post Office postcode:
98181
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnye
District:
Feodosiia
Street:
street Otuz
Numbers:
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
Post Office:
Blyzhnye
Post Office postcode:
98181
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnye
District:
Feodosiia
Street:
lane Sadovyi
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Post Office:
Blyzhnye
Post Office postcode:
98181
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnye
District:
Feodosiia
Street:
street Krymska
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
Post Office:
Blyzhnye
Post Office postcode:
98181
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnye
District:
Feodosiia
Street:
street 1-sha Zhovtneva
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 15A, 16, 17, 19, 20, 20A, 21, 22A, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28A, 29, 30
Post Office:
Blyzhnye
Post Office postcode:
98181
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnye
District:
Feodosiia
Street:
street Hiholoshvili
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Post Office:
Blyzhnye
Post Office postcode:
98181
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnye
District:
Feodosiia
Street:
street 2-ha Zhovtneva
Numbers:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 25, 27
Post Office:
Blyzhnye
Post Office postcode:
98181
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnye
District:
Feodosiia
Street:
street Richkova
Numbers:
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46A, 48, 50, 52, 54, 56A, 58, 60, 62, 1, 3, 5, 9, 11, 11A, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41A, 43, 45, 47, 49, 49A, 49B, 51, 53, 53A, 55, 57, 59, 61, 63
Post Office:
Blyzhnye
Post Office postcode:
98181
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnye
District:
Feodosiia
Street:
street Radianska
Numbers:
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Post Office:
Blyzhnye
Post Office postcode:
98181
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnye
District:
Feodosiia
Street:
street Vynohradna
Numbers:
14, 16, 18, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 31A, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 1, 2, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 23
Post Office:
Blyzhnye
Post Office postcode:
98181
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnye
District:
Feodosiia
Street:
lane Radianskyi
Numbers:
2, 4, 6
Post Office:
Blyzhnye
Post Office postcode:
98181
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnye
District:
Feodosiia
Street:
street Polova
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Post Office:
Blyzhnye
Post Office postcode:
98181
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnye
District:
Feodosiia
Street:
street Pershotravneva
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
Post Office:
Blyzhnye
Post Office postcode:
98181
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnye
District:
Feodosiia
Street:
street Dostoievskoho
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Post Office:
Blyzhnye
Post Office postcode:
98181
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnye
District:
Feodosiia
Street:
street Sadova
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25A, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89
Post Office:
Blyzhnye
Post Office postcode:
98181
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Blyzhnye
District:
Feodosiia
Street:
street Nova
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 9A, 10, 11, 11A, 12, 13, 13A, 14, 15, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 21A, 22, 23, 23A, 24, 25, 25A, 26, 27, 27A
Post Office:
Blyzhnye
Post Office postcode:
98181