Postal code "98420"

found 43 records

State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Novopavlivka
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
street Sevastopolska
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 118, 121, 123, 125, 127, 129, 152, 153, 156, 219.
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Poshtove
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
street Likarniana
Numbers:
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Poshtove
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
lane Sadovyi
Numbers:
1, 3, 4, 4/2, 5, 7, 9.
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Poshtove
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
street Kolhospna
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Poshtove
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
street Sadova
Numbers:
12, 13, 14, 16, 17, 18, 20.
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Poshtove
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
street Pershotravneva
Numbers:
4, 6, 8, 10, 4, 6, 8
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zavitne
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
street Pershotravneva
Numbers:
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44.
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zavitne
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
street Lenina
Numbers:
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40.
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zavitne
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
street Shkilna
Numbers:
3, 5
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Novopavlivka
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
street Luhova
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36.
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Novopavlivka
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
lane Luhovyi
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Poshtove
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
lane Zavodskyi
Numbers:
3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Poshtove
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
lane Pivdennyi
Numbers:
1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 9A, 11.
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Poshtove
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
street Urozhaina
Numbers:
1, 2, 3, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Poshtove
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
street Haharina
Numbers:
2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66.
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Poshtove
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
lane Hirskyi
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 25A
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zavitne
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
street Zarichna
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66.
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Novopavlivka
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
street Sadova
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Novopavlivka
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
street Krymska
Numbers:
9, 11, 13, 15, 18, 19
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Poshtove
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
lane Alminskyi
Numbers:
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19.
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Poshtove
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
street Pryvokzalna
Numbers:
1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40.
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Poshtove
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
street Zavodska
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28.
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Poshtove
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
lane Kolhospnyi
Numbers:
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Poshtove
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
street Hirska
Numbers:
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25A, 27, 29, 31.
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zavitne
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
lane Zelenyi
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Novopavlivka
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
street Zelena
Numbers:
1, 3, 5
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Poshtove
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
lane Ozernyi
Numbers:
2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24.
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Poshtove
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
lane Kiltsevyi
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Poshtove
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
street Vynohradna
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 32.
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zavitne
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
lane Nova
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Novopavlivka
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
street Zarichna
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Novopavlivka
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
street Novikova
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Novopavlivka
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
street Observatorna
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5.
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Novopavlivka
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
street Predhirna
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Poshtove
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
street Alminska
Numbers:
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67.
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Poshtove
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
street Ozerna
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Poshtove
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
street Myru
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Poshtove
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
street Shevchenka
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64.
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Poshtove
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
street Lenina
Numbers:
2, 4, 6, 3., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Poshtove
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
street Chkalovska
Numbers:
6, 8, 10, 12, 14, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 2, 4, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40A, 42, 44, 46, 48
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Poshtove
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
street Shkilna
Numbers:
9/1, 9/2, 9/3, 10, 12, 23, 25, 39., 17, 17A, 19, 21, 3, 5
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zavitne
District:
Bakhchysaraiskyi
Street:
street Zelena
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37.
Post Office:
POSHTOVE
Post Office postcode:
98420

Post Office

Name:
ВПЗ Переяславське
Region:
Київська
District:
Переяслав-Хмельницький
Settlement:
Переяславське
Address:
вул. Привокзальна, 27
Telephone:
(04567) 2-81-35

Show on map