Postal codes of Avtonomna Respublika Krym, Prymorskyi, street Vervyshchenka

Showing 1-1 of 1 item.

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Feodosiia
Numbers: 2,4,5,6,8,11,11A,12,14,15,16,17,18,18A,19,20,22,23,24,26,28