Postal codes of Khmelnytska, Surzhyntsi

Showing 1-2 of 2 items.

32354

Settlement: Surzhyntsi
State: Khmelnytska Khmelnytska
Area: Kamianets-Podilskyi
Street: street Kutuzova
Numbers: 2, 5, 6, 9, 10, 15, 18

32354

Settlement: Surzhyntsi
State: Khmelnytska Khmelnytska
Area: Kamianets-Podilskyi
Street: street Lenina
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6