Postal codes of Zhytomyrska, Kykyshivka

Showing 1-5 of 5 items.

13376

Settlement: Kykyshivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Berdychivskyi
Numbers: 15, 16, 18, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 41, 42, 44, 45, 48, 66

13376

Settlement: Kykyshivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Berdychivskyi
Numbers: 5, 7, 8, 9, 16, 25, 27, 29, 31, 32

13376

Settlement: Kykyshivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Berdychivskyi
Street: street Vatutina
Numbers: 4, 6, 7, 8, 9, 10

13376

Settlement: Kykyshivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Berdychivskyi
Street: street Vatutina
Numbers: 2, 24, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 38

13376

Settlement: Kykyshivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Berdychivskyi
Numbers: 4, 5, 13, 19, 21, 23, 25, 32, 33, 34