Postal codes of Zhytomyrska, Martynivka

Showing 1-11 of 11 items.

12041

Settlement: Martynivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Chervonoarmiiskyi
Numbers: 1, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20

12041

Settlement: Martynivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Chervonoarmiiskyi
Street: lane Haharina
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13

12041

Settlement: Martynivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Chervonoarmiiskyi
Street: street Haharina
Numbers: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28

13362

Settlement: Martynivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Berdychivskyi
Street: street Haharina
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

13362

Settlement: Martynivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Berdychivskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

12041

Settlement: Martynivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Chervonoarmiiskyi
Street: street Lenina
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 46

12041

Settlement: Martynivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Chervonoarmiiskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

13362

Settlement: Martynivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Berdychivskyi
Street: street Sadova
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

12041

Settlement: Martynivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Chervonoarmiiskyi
Street: street Vesela
Numbers: 1, 3, 5, 6, 9, 10, 13

12041

Settlement: Martynivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Chervonoarmiiskyi
Street: street Vyshneva
Numbers: 1, 3, 5, 6, 9, 10

12041

Settlement: Martynivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Chervonoarmiiskyi
Street: street Zelena
Numbers: 1, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 19