Postal codes of Vinnytska

A

B

C

D

F

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Z

Showing 1-20 of 16,009 items.

24101

Settlement: Abramivska Dolyna
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Chernivetskyi
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30

24101

Settlement: Abramivska Dolyna
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Chernivetskyi
Street: street Lisova
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30

24101

Settlement: Abramivska Dolyna
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Chernivetskyi
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54

24101

Settlement: Abramivska Dolyna
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Chernivetskyi
Street: street Sadova
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

24101

Settlement: Abramivska Dolyna
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Chernivetskyi
Street: street Vekzel
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20

23000

Settlement: Adamivka
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Barskyi
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

23757

Settlement: Adamivka
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Haisynskyi
Street: street Khutir
Numbers: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,2,22,23,24,25,26,27,28,29

23000

Settlement: Adamivka
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Barskyi
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

23000

Settlement: Adamivka
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Barskyi
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31

22261

Settlement: Adamivka
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Pohrebyshchenskyi
Street: street Lenina
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71

23757

Settlement: Adamivka
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Haisynskyi
Street: street Lenina
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,2,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78

23000

Settlement: Adamivka
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Barskyi
Street: street Lisova
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17

23757

Settlement: Adamivka
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Haisynskyi
Street: street Pivdenna
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,2,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40

23000

Settlement: Adamivka
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Barskyi
Street: street Polova
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

22261

Settlement: Adamivka
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Pohrebyshchenskyi
Street: street Sadova
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52

22261

Settlement: Adamivka
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Pohrebyshchenskyi
Street: street Shchorsa
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43

23000

Settlement: Adamivka
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Barskyi
Street: street Shchorsa
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26

22261

Settlement: Adamivka
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Pohrebyshchenskyi
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87

23227

Settlement: Ahronomichne
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Vinnytskyi
Street: lane Haharina
Numbers: 2,3,4,5,6,7,8

23227

Settlement: Ahronomichne
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Vinnytskyi
Street: lane Michurina
Numbers: 2,4,6,8,9